Friday, May 21, 2010

tulog na tayomatutulog na ako ng ganitong kaaga..para mabasawan ang nararamdamang sakit at hapdi ng paghihintay sa iniirog..sana sa paggising ko ay katabi ko na siyang muli..

No comments:

Post a Comment